Analyse van risico’s ontvangen

Bent u een bedrijf wat werkt met (grote) machines of wat producten produceert? Dan is het van belang dat u op de hoogte bent van de risico’s en de gevaren van deze machines en van de producten die u maakt. Als u op de hoogte bent van de risico’s kunt u hier rekening mee houden of zelfs deze risico’s verkleinen of zelfs laten verdwijnen. Dit werkt positief binnen en buiten uw bedrijf. U kunt op de hoogte worden van de risico’s door de risico’s te laten inventariseren en analyseren.

Waar?

Wilt u graag de risico’s binnen uw bedrijf laten inventariseren en analyseren? Dan moet u bij HMPA zijn. HMPA zal kijken of u zich houdt aan alle veiligheidswetten en -reglementen, hoe groot de gevaren zijn en wat u er aan moet doen om dit te verminderen of helemaal tegen te kunnen gaan. Aantonen wat de risico’s zijn gebeurt aan de hand van een formule. Men neemt de mogelijke schade en de mate hiervan samen, daarna worden reeds genomen maatregelen eraf getrokken en wordt het risico’s bepaalt. Dit zal allemaal in een overzichtelijke analyse bij elkaar worden gezet.

Interesse

Wilt u graag een analyse van risico’s uit laten voeren door HMPA? Ga dan naar de website voor meer informatie en contact gegevens.